Vergi Müfettiş Yardımcısı Çıkmış Sınav Soruları 2013

Cumartesi, 13 Temmuz 2013, 13:25 | Eğitim Haber | 1 Yorum
by SanalX

Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınav soruları indir. Maliye Bakanlığı vergi kayıplarını en aza indirmek için kararlı olduğunu yeni müfettiş yardımcıları alarak göstermektedir. Toplam müfettiş sayısını 12 bine çıkarılacağını açıklayan maliye bakanlığı son olarak iki bin (2000) müfettiş yardımcısı daha alacağını açıkladı. İki bin müfettiş yardımcılığı ilanı yayınlandı. Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında çıkan soruları sizler için derledik. Geçmiş yıllarda Müfettiş yardımcılığı ve vergi denetmenliği mülakatlarında sorulan sorular neler?

vergi müfettiş yardımcılığı sınav soruları

vergi müfettiş yardımcılığı sınav soruları

Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olup mülakata katılan adaylara bir kaç ipucu verelim istedik. Mülakat heyetinin karşısına ilk çıktığınız an önemlidir. Heyet karşşısında panik yapıp boş yere kendinizi kasmayın. Kendinize güvendiğinizi ve boş olmadığınızı öncelikle hal ve hareketinizle gösterin. Diğer adaylardan farklı olduğunuzu göstermeye çalışın bunu yaparken işleri iyice zorlaştırmayın. Sorulan sorulara illa ki doğru cevabı vereceksiniz diye bir şey yok cevabı biliyorsanız tabi kide söyleyin bilmiyorsanız ise kendinizi kasmadan bilmediğinizi söyleyin. Vergi müfettiş yardımcılığı çıkmış sınav soruları.

Bu tür mülakatlarda bilgi elbette ki önemli fakat asıl amac adayın yarın bir yönetici karşısına geçtiğinde aldığı alabileceği tutum ne olacak gibi bazı durumlarda sorgulanmaktadır. Tüm bunları yaptınız sonuç olumsuz ise dünyanın sonu değil deyip önünüze bakmanız gerekmektedir. Bu tür albenisi yüksek mesleklerin mülakatlarında referans dediğimiz olay illaki olacaktır. Maalesef insanın olduğu her yerde bu tür şeylerin önüne geçmek çok zor.

Müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru şartları: 2011 ve 2012 KPSS sınavlarından KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan alan adaylar arasında sıralama ile başvurular kabul edilecek. Sınava başvuracak adaylar için başvuru şartları şöyledir; yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak şartları müfettiş yardımcılığına başvurabilmek için gerekli olan ön şartlardır.

Başvurular 16 Temmuz 2013 Salı günü başlayıp 26 Temmuz 2013 Cuma günü saat 17.30’da sona erecek. Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki formu doldurarak başvurabilirsiniz.

Vergi Müfettiş Yardımcısı sınavı ve mülakat soruları sizlerle paylaşıyoruz.

Öncelikle çıkmış vergi müfettişiliği ve eski adıylada vergi denetmenliği sınav sorularını dosya olarak sitemize yükledik.

*Vergi müfettişliği geçmiş yıllarda sorulan sınav soruları ve çevapları Tıklayın İndirin*        (dosya şifresi: www.sanalx.com )

İktisat dersi sınav soruları:

1. Tam dışlama olması için ne olmalı (ıs dik, ıs yatık, lm dik, lm yatık)
2. Yatırımların faiz elastikiyeti sonsuz olduğunda ıs in durumu
3. Hangisi dış ticaretin dinamik etkisi değildir
4. Hangisi karşılaştırmalı üstünlükler teorisine ait bir varsayım değildir?
5. Görünmez işlemler ödemeler bilançosunda hangi kalemde yer alır?
6. Hangisi dış ticarette koruma yöntemlerinden değildir ?
7. Serbest kurda kurun sürekli biçimde kısa aralıklarla değiştirilmesi sistemine ne denir ?
8. Miktar teorisinde para talebi ve faiz arasındaki ilişki nedir?
9. Gelir artarsa, faiz ve para talebi nasıl değişir?
10. Yeni tüketici teorsine göre hangisi doğrudur ?
11. Talebin gelir elastikiyeti sorulmuş?
12. Tobin vergisi neyi vergilendirir?
13. Monopolde fiyat farklılaştırılması için zorunlu unsur nedir ?
14. Farksızlık eğrilerinin biribirini kesmemesi hangi özelliğin sonucudur?
15. Marjinal verimliliği sıfır olan işsizliknedir?
16. AB’nin tarım için uyguladığı fiyatın adı ?
17. Dönüşüm eğrisinin tanımı verilmiş
18. Tüketici rantı tanımlanmış
19. Dış ticaret aracı değildir
20. Hangisi monopol piyasasında gerçekleşen bir durumdur?
21. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.
Gını katsayısı
üretici rantı
singer tezi
politika karması
Dışlama etkisi (crowding out)
22.Tam rekabet piyasasının özelliklerini açıklayın. devlet dolaylı vergi uyguladıginda arz nasıl değişir
23. Ödemeler dengesi ile ilgili bir soru
24. Mundell flaming modeli ile ilgili bir soru
25. Ömür boyu gelir hipotezi nedir? ülkeler arası tasarruf farklılıkları nasıl oluşur?
26. Net işletme sermayesi ve cari oranın verilere göre değişmesi durumu.
27. Verilere göre tahvilin faizi nedir?
28. Esneklikle ilgili hangisi yanlıştır?
29. IMF programı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
30. Neo-Keynesyenlerde işsizlikle ilgili hangisi yanlıştır.
31. Gelir tüketim eğrisinin tanımı.
32. Tamamlayıcı malın fiyatı düşerse talep ne olur?
33. Marjinal faydanın tanımı.
34. Talep eğrisi sabitken arzın düşmesi sonucu oluşan durum nedir?
35. Teknolojinin ilerlemesiyle malın fiyatında ve miktarında oluşan değişim.
36. Tüketim ve tasarruf toplamı neyi ifade eder?
37. Çarpan 5 ise ve marjinal yatırım eğilimi 0,2 ise marjinal tasarruf eğilimi nedir?
38. Aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisi tam istihdamda görülmez.
39. MB hangisine borçlanırsa genişletici etki en fazla olur.
40. MB nin para basarak elde ettiği gelir
41. Özkaynaklar/ toplam hisse senedi sayısı neyi ifade eder
42. DB nın gerçekleştirdiği işlemlerden değildir
43. Fob cif ayrımı ile ilgili verilen tanım hangisinin tanımıdır.
44. Deflasyon durumunda borçlanmanın ortaya çıkardığı sonuç hangisi olamaz.(paranın satın alma gücünün artırması, maliyetleri düşürmesi, sabit ücretlilerin karlılığının azalması vs.)
45. Mortgage ‘e atlayan bir tüketici için hangisi yanlıştır( toplam kredi borcunun ödenmeden evin satılabilmesi, evin menkulleştirilmesi vs.)
46.Toplam gelirdeki artışın yüzde 10 olması durumunda tüketim %5 artıyorsa gelir esnekliği kaçtır?

MALİYE
1. Hangisi kanıt sayılmaz? (yemin)
2. Parafiskal gelirlerin tanımı sorulmuş
3. Hangisi farklı birim alır ?(emlak v, eglence v, ilan v, veraset intikal v)
4. Bir abdurrahman akdoğan klasiği “vergi gayreti” tanımı ?
5. Damga vergisinin yürürlükten kalkan maddesi ?
6. Kamusal mal sorulmuş?
7. Konversiyon ve monetizasyon tanımları verilmiş?
8. Vergi tarhi matrahı ve tahhakkuku tanımları verilmiş
9. Çifte vergiyi önlemek için bir ülkenin tek taraflı yapamayacağı uygulama nedir ?
10. Hangisi 5018 de yoktur (katma bütçe)
11. Kim bütçeyi meclise sunar?
12. Vergi hesaplama yöntemi değildir?
13. Dalgalı borçlarla ilgili yanlış bilgidir
14. Hangisi negatif vergidir
15. Nakit açığı ile bütçe açığının farkı neden doğar ?
16. Aşağıdaki kavramları açıklayın. a) Erdemli mal b) Rachat c) Vergi d) Net vergi yükü e)Yedek Ödenek
17. Merkezi yönetim kapsamındaki bütçe türleri nelerdir, açıklayın. 10 tane kamu kurumu verildi bütçesinin hangi türde oldugu soruldu Ankara Üniversitesi Diyanet İşleri Başkanlığı Kamu İhale Kurumu YÖK Savunma Sanayi Müsteşarlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
18. Kaynak ve safi artış teorileri nelerdir? Türk vergi sistemini kaynak ve safi artış teorilerine göre değerlendirin.
19. Otomatik istikrarlandırıcı (stabilizator) nedir? 3 tanesini açıklayın.
20. Kamu harcamalarının gerçekte ve görünürde artması nedir? Nedenlerini açıklayın.
21.Yeni Türk ceza kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
22.KİT lerin ve belediyelerin çıkardığı kağıt (Tahvil, finansman bonosu vs.)
23.Şahıs olayı öngörüyor ama sonucun gerçekleşmesini istemiyor.Bu hangi taksir/kusur tanımına girer.
24.Türkiye’de idare ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
25.Türkiye de şimdiye kadar kaç kanunun numarası aynı verilmiştir.
26.Aşağıdakilerden hangisi tacir sayılmaz
27.Hangisi söylenemez( kısıtlının vasisi tacir gibi sorumludur vs)
28.Sınırlı ehliyetsinin yapamayacağı işlem nedir?
29.Hangisinin poliçede bulunması zorunlu değildir
30.Kendi adına başkası namına çalışan tacir yardımcısı
31.Kefile borçludan önce gelen alacaklının bu durum karşısında ileri sürdüğü def’i(Borcun muaccel olmadığı def’i si, tartışma def’i si vs.)
32.Haksız rekabette hangi dava açılamaz(men,tespit, önleme vs)
33.Hangisi bir vekalet türü değildir(Tellal vs)
1.Tam rekabet piyasasında üreticilere özel satış vergisi konursa yansıma ilgili üreticiler ve tüketiciler açısından hangisi doğrudur
2.Mutlak yansımanın tanımı nedir?
3.AGÜ de vergi toplanmasının amacı hangisi olamaz
4.Otomatik stabilizatör in etkisi ile ilgili hangisi doğrudur*
5.Kamu ekonomisinin fiyat sürecinin özel ekonomi ile karşılaştırılması.
6.Transfer harcamalarının özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi transfer harcamasıdır
7.Harcamaların birimlere göre yapılması hangi bütçe sisteminde yer alır
8.Hangisi parafiskal gelirler için söylenemez.www.sanalx.com
9.Devlet hangisine teşvik vermez.(sabit oranda büyüyen firmalara vs.)
10.Hangisi vergi alacağını sona erdirmez.
11.Otomatik stabilizatörler eğer genişlemeyi engelliyorsa bu duruma ne denir?
12.Vergi verenlerin aldığı hizmetten çok fazla vergi ödemesi nedir(Mali sömürü vs)
* Bu soruyu uydurmuş olabilirim.(Başka bir soru içinde geçmiş olabilir belki de hiç böle bi soru yoktu)

HUKUK
1. Kamu hizmeti ile ilgili yanlış bilgi (sadece kamu yapar yanlış 2005 mayıs sorusu)
2. Hangisi kamu hakkı değildir?
3. Gerçek kişilik ne zaman başlar
4. Dava açma süreleri verilmiş yanlış olan isteniyor
5. Derneklerde tüzel kişilik ne zaman başlar
6. Kollektif şirketle ilgili yanlış bilgi( sınırlı sorumluluk)
7. Limited şirket yanlış bilgi ?
8. Bağımlı tacir yardımcısı değildir
9. Anonim şirket sona erme nedeni değildir
10. Kamu ve özel hak ayrımı ?
11. Borçlar kanunununda düzenlenmemiş sorumluluktur ?
12. Kamu malı özelliği değildir
13. Mütessesil borçla ilgili yanlış bilgidir
14. Pey akçesi tanımı verilmiş
15. Haksız fille ilgili yanlış bilgidir
16. Muvazaa şartı değildir
17. İdari vesayet sorusu
18. Sebepsiz zenginleşme
19. Rüchan hakkı
20. Müteselsil suçu (Bileşik suç)
21. Kıymetli evrak
22. Kanunsuz emir
23. cezayı kaldıran yada azaltan nedenler nelerdir 5′ini açıklayınız.
24. Haksız rekabet nedir? Hangi davalar açılır? Açıklayınız.
25. İdarenşn eylemlerine karşı açılan davaları karsılaştırarak açıklayınız. Anayasaya göre Yargisal denetimin istisnaları nelerdir, 26.idareye karşı yargıya başvurulamayacak haller nelerdir?
27. Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti nedir? fiil ehliyetinin şartlarını açıklayın.

MUHASEBE
1. Tutarlılık tanımlanmış ?
2. Sayım fazlası işlemi
3. Gider tahhakkuku işlemi?
4. Senet iskontosu işlemi
5. 391 191 360 sorusu
6. Gelir tablosu ile ilgili yanlış bilgidir?
7. Konusu kalmayan karşılıklar dönem sonunda hangi hesaba nasıl kaydedilir
8. Cari oran sorusu
9. Ticari mallar dönem stoku eksik yazılıyor smm ve kar ne olur ?
10. Dönen varlıklar içinde yoktur
11. Banka hesabı ile ilgili bir soru
12. Özel tükenmeye tabi varlıklar sorusu
13. Hareketli ortalama sorusu
14. Hisse senedi ihraç primleri hesabı özkaynaklara alındığında kayıt nasıl olur?
15. Bina maliyetleri ile ilgili soru
16. Faaliyet karı sorusu
17. SMM sorusu
18. Birikmiş amortisman sorusu
19. Aşağdaki kelimeleri tanımlayınız?
Bilanço
Gelir tablosu
Özün önceligi
Ticari kar
Mali karSermaye
Özsermaye
Muhasebenin temel fonksiyonları
20. sermaye taahhüdü ve taahhüdün yerine getirilmesi kuruluş masrafları falan vardı yevmiye kaydı yap kuruluş bilançosunu duzenle
21. monografi sorusu
22. fifo-ağırlıklı ortalama sorusu
23. cari oran. Asit test nakit oran finansal kaldırac net çalışma sermayesi bilanço kalemlerini vermiş bunları hesaplayın.
24. Azalan amortisman şu yıla ne kadar amortisman tutarı ayrılır?
25. Özel fonlarla ilgili makine yenileme…
26. Dövizle ilgili kasa hesabına giriş var.dövizin çıkışında belli miktar verilmiş.Buna göre ne kadar döviz çıkışı olmuştur?
27. Nazım hesaplar hangi muhasebe ilkesiyle ilgilidir?
28. İşletme 2004 için 2 yıllık kira geliri ödemesinin tahakkuku ile ilgili gelecek aylara ait gelirler ve gelecek yıllara ait giderlerin birbirine ters kayıtla çevrilişi?
29. İndirilecek KDV ve Hesaplanan KDV nin mahsubu ve devreden KDV ile ödenecek fonlara aktarılması.
30. İşletme borcunun bir kısmını çek ciro ederek bir kısmını poliçe vererek bir kısmını da peşin ödüyor.Bu hesabın yevmiye kaydı.
31. Kredi kartı ile yapılan ödemenin kaydı.www.sanalx.com
32. Şüpheli ticari alacak ile ilgili karşılık ayrılıyor. Ancak ayrılan karşılığın bir kısmı ödeniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
33. İşletmenin iştiraki temettü dağıtmaya karar veriyor.Bu kaydın tahakkuku daha önce yapılmış. Ödenen temettüden sonra kasaya girişle yapılması gereken kayıt hangisidir?
34. Aralıklı envanter yönteminde aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?
35. Devamlı envantere göre verilen hesapların kaydı.
36. Verilere göre maliyet hesaplama…
37. Bankalarda sayım tesellüm noksanının yevmiye kaydı.
38. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık değildir?
39. Aşağıdaki verilere göre işletmenin sermayesini hesaplayınız.
40. Hangisi safha maliyeti değildir*
41. Değişken maliyet ve sabit maliyetle ilgili maliyetin bulunması
42. Verilen stok kartından yararlanarak Fifo’ ya göre dönem sonu stok değerinin bulunması
43. Normal amortisman ayrılması ve bir süre sonra o demirbaşın satılması ile ilgili net defter değeri ve elde edilen kar nedir?
44. Verilere göre olağan karı hesaplayınız.
45. Fuar için yapılan maliyetler ve bir kısım maliyetin üretilen malın maliyetine katılması.
*Maliyetle ilgiliydi ama soru böyle olmayabilir.

İNKILAP TARİHİ
1. Erzurum, sivas, havza, amasya görüşmeleri kronolojik sıralama?
2. Hangisi erzurum kongresi sonuçlarından değildir ?

26 Ocak 2002 Vergi Denetmen Yard. sınav soruları
1)Aşağıdaki Kavramları Açıklayınız.
a)Lorenz Eğrisi
b)Mali Sürüklenme
c)Ödemeler Bilançosu
d)Şufa Hakkı
e)Alacağın Temliki

2)Verilen Muhasebe Konuları Yevmiye Kayıtlarıyla İlgili Olarak
a)Ücret,
b)Şüpheli Ticaret Alacağı Karşılığı,
c)Ticari Mal Alımı,
d)Sigorta Tazminatı, konularında sorular

3)Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre;
a)Ticari işletmeyi tanımlayınız ve örnek veriniz.
b)Tacir kime denir.
c)tacir olmanın hukuki sonuçlarını anlatınız.

4)Talep esnekliğiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a)Talep esnekliği nedir.
b)Talep esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir.
c)Talep esnekliğinin yansıma üzerindeki etkilerini anlatınız.

5)Dolaylı ve dolaysız vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkilerini anlatınız.

2007 Yılında çıkmış yazılı sınav soruları.
-geçici vergiyi kim ödemez? zirai,ticari,serbest meslek,kurumlar vergisi mükellefi
-yatırım fonu katılım belgesini ihraç edene tekrardan sattığımızda ne tür bir kazanç elde ederiz.?
-hangileri artan oranlı vergilerdir?gelir ,veraset ,motorlu taşıt,emlak
-finansal kaldıraç tanımı
-lifo ve fifoyla ilgili birer soru
-maddi olmayan hak( ?varlık ) şıklarda marka,patent,lisans ve peştamaliye
-tutarlığın tanımı
-taksirin tanımı cezadan
-poliçede bulunması gereken şartlar
-ticari senetlerle ilgili soru
-makbuz senedi ve varantla ilgili soru
-ticari aritmetikten 3-4 soru
-361 ve 391 kdv sorusu
-kurumsal yaklaşım cevaptı bir soruda(hangisi kamu harcamaları ve vergi teorisiyle daha az ilgilenir diye bir soru?
-fonksiyonel maliye ile ilgili soru
-kesin hesap kanunu nu kim hazırlar
-konsolosidasyon
-hangisi kısa vadeli borçlanma aracı değildir( tahvil)
-anonim şirlketlerin tahvil çıkartmasıyla ilgili bir soru
-eksik borçla alakalı bir soru
-danıştay cevabı olan genel tebliğ ve yönetmelik
-yine yönetmelik hakkında
-seçimle gelemeyen kimdir encümen belediye
-vergi mahkemesine,karar düzeltmeye ve danıştaya temyiz süreleri?
-tarih sorusu tek uşi ant
-ihracatın bağlı olduğu şeyler esneklik felan gibi
-singer prebicsh tezi
*a.c pigou sınıflandırma kamu harcamaları
-esneklik hesaplamak
-tam rekabette mr yi sormuş
-tekelci rekabetle alakalı bir soru mal farklılaştırması
-*farksızlık eğerileri
-toplam arz ve talep dengesi
-gelir etkisi ile bir soru
-likitide tuzağı-
marjinal tüketim ile ortalama tüketim arasındaki ilişki
-çarpan sorusu 2 tane
-kamu harcamaları ve transferle alakalı
-yatrım harcamalarını vermiş milli geliri vermiş çarpanı soruyor
-gsmh smh sorusu hesaplama
-amortismanla ilgili iki soru?
vergi tevkifatı yapmak zorunda değildir?
-amaçsal yorumla alakalı bir soru?
-vergilendirme de hata değildir?mükellefte,mevzuda,mükerrer vergileme vs
-vergiyi sona erdiren haller?ölüm düzeltme vs
paranın miktar teorisi
-merkantalizm
-dünya ticaret örgütü
ozel maliyet özel fonlarla alakalı sorular satıcılar hesabının işleyişi ile ilgili soru
-yök hangi bütçededir
-fedakarlıkla ilgili bir soru?enflasyonun şok olarak düşürülmesi için büyümeden vazgeçme ile ilgili
-taşnımaz rehninin ilkeleri
-kalkınma carileri
uluslararası tic. taraflardan bir kazanırken digerinin zarar etmesiyle ilgili bir soru vardı ..merkantelist, monetarist , keynesyen
hangisi vergi tevkifatı yapmaz basit usul zirai vs
Şahsi haklardan hangis devredilebilir? intifa, sükna, kira, rehin…
*poliçede bulunması zorunlu olmayan unsur
* marjinal tüketim eğilimi- ortalama tüketim eğilimi arası ilişki
* kesin hesap kanun tasarısını kim hazırlar
* farksızlık eğrilerinin özellikleri
*konsolidasyonun tanımı
*şıklarda umumi çizgili çek, hususi çizgili çek olan bi soru
rehin hakkı devredilir
tam rekabette MH=P ilgili bisoru
hangisi vergilendirme hatası değildir-konuda hata,şahısta hata..
hangisi vergi borcunu sona erdirmez-ölüm,terkin vs..
muhasebeden şerefiyeyle ilgili soru……..
AŞ.nin sona erme nedenleri
gabinin şartları
eksik borçların özellikleriyle ilgili bi soru vardı
hangisi emek arz egrisini kaydırmaz
hangileri artan oranlı vergidir
-yapısal yaklaşım(kurumsal olacaktı)
-kesin hesap tbmm
-hususi çizgili çek
-şerefiye(228)
-muhtasar beyanname(özel olacakmış sanırım)
-mali tasnif
-bütçe açığını soruyordu(değişmez dedim yanlış)
-alıcıların özelliği değil(mutlaka borç kalanı verir dedim yanlış)
-yatırım fonu kazancı (arızi kazanç dedim)
-reel ankes
-gatt(wto olacaktı)
-keşide yeri(vade olacaktı)
-aktifi düzenleyici pasif değildir diye soruyodu
-makbuz sendei ve varant hamiline düzenlenmez dedim
paufbalper
-singer pribicsh tezi
*a.c pigou sınıfkandırma kamu harcamaları
muhasebe ilkesinin cevabı kesin tutarlılık mı
p yi verip mr yi istediği soruda işlem yapmaya gerek yoktu di mi.p=mr di mi?24 yani

1- Emek Arzıyla ilgili soru
2- marjinal tüketim eğilimi ile ilgili
3- para arzı artığı zaman fiyatlar genel düzeyinin artması aynı yönde ve aynı miktarda paranın miktar tesorisi deniliyor ama paranın yansız olması demek değil mi bu nedenini soruyodu dimi
4- amortisman sorularının cevapları
5- ek tablo değildir diye bir soru gelir tablosu yaptım ama
6- muhasebe dışı envanterdi dimi cevap
7- maddi olmayan mı olan mı sanalx.com duran varlığı soruyodu soruyu hatırlayamadım ama ben yapılmakta olan yatırımlar yaptım
8- satıcılar hesabı vardı bi kur farkında hangi hesap alacaklandırılır diye
9- alıcıların cevabı ne olacak bütün senetsiz işlemlerinde alıcılar hesabı kullanılır gibi şılar vardı
10- zıt yorum diye hukukta medeni sorusu
11- arizi kazanç mı cevap maliye sorusu
12- çekle ilgili soru umumi çizgili çek falan
13- milli eğitim bakanlıüğına ait okulun ısınması nasıl harcama cari, verimli, iktisadi falan diye gidiyor
14- kamu harcaması ve transfer aynı miktarda değişse ne olur bütçe açığıyla ilgili galiba

1-kar yedekleri ile ilgili değildir
2-haklar hesabında değildir-peştemallik
3-muhasebede satış iadeyle ilgili soru
4-idari yargı süreler-30-30-15
5- ticari senetlerle ilgili bir sorı imzaların bağımlılığı yanlış olacaktı
6- poliçe
7- monopolcü rekabetle ilgili bir soru-ürün farklılaştırması
8-dolaysız vergiler-emlak vergisi
9-kalkınma carileri ile ilgili bir soru
10- borç yönetiminden sorumlu-hazine müsteşarlığı

hangisi vergi alacagını sona erdirmez
parafiskal gelir
teknolojik artışın sonucu
hangisi tacir değildir(kamu yararına calısan dernekler)
sınırlı ehliyetsize kesin yasak işlem
ımf politikası yine
dünya bankası krediler(ticari)
poliçedeki zorunlu olmayan unsur vade
mali sömürü
mali takoz
ytck da düzenlenmemiştir
komisyoncu ile ilgili soru
cari oran nis
olası kast
maddi olmayan duran varlıklar
Cif satıs la ilgili soru fob mu cif mi
otomatik dengeleyicilerle sanalx.com ilgili soru
maliye politikasının uzun vadeli amacı
performans bütçe
deflasyonda borclanmayla ilgili soru
c+s=harcanabilir gelir
fifo da dss miktarı
özel güvenlik tedbiri cezadaki
mortgage ile ilgili
cumhuriyetten sonra kac yassada tekerrür olmus
hazine tahvili faiz hesabı
amortisman iki soruydu
olagan kar hesaplanıyor
1,200 dolar tl ye cevirme
basabas noktası fuarcı
neo keynesyenler
carpan k:5 i:0,2 s=?
esnekliik 0,50
esneklikle ilgili yanlıs tanım (yay esneklikle ilgili sıktı galiba)
özkaynak hesaplama
360 la ilgili muhasebe sorusu
mutlak yansıma tanımı
marjinal faydanın tanımı
sıklar aklımda gelir ortaklığı finansman bonosu tahvil falandı
hangisinde kefalet yoktur yedi emine tevdi falan vardı

2002 Vergi Denetmen Yardımcılığı Sınav Soruları Sınav 26 Ocak tarihinde yapılmıştır.

1)Aşağıdaki Kavramları Açıklayınız.
a)Lorenz Eğrisi
b)Mali Sürüklenme
c)Ödemeler Bilançosu
d)Şufa Hakkı
e)Alacağın Temliki

2)Verilen Muhasebe Konuları Yevmiye Kayıtlarıyla İlgili Olarak
a)Ücret,
b)Şüpheli Ticaret Alacağı Karşılığı,
c)Ticari Mal Alımı,www.sanalx.com
d)Sigorta Tazminatı, konularında sorular

3)Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre;
a)Ticari işletmeyi tanımlayınız ve örnek veriniz.
b)Tacir kime denir.
c)tacir olmanın hukuki sonuçlarını anlatınız.

4)Talep esnekliğiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a)Talep esnekliği nedir.
b)Talep esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir.
c)Talep esnekliğinin yansıma üzerindeki etkilerini anlatınız.

5)Dolaylı ve dolaysız vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkilerini anlatınız

vergi müfettiş yardımcılığı sınav soruları, vergi müfettiş yardımcılığı sınavı, vergi müfettiş yardımcılığı çıkmış sınav soruları 2013, vergi denetmen yardımcılığı sınav soruları
Etiketler: , , ,

"Vergi Müfettiş Yardımcısı Çıkmış Sınav Soruları 2013" 1 Yorum Yapılmış.

  1. ecem diyor ki:

    notlarlar için teşekkürler sorular genelde bu konulardan cıkıyor…

Cevap Yaz