Ohal Nedir, Olağanüstü Hal Ne Demek?

Çarşamba, 14 Ağustos 2013, 21:15 | Enson Haberler | 0 Yorum
by SanalX

Ohal nedir? Ohal geçişte ülkemizde şimdi ise mmısırda uygulamaya konan olağanüstü yönetim şeklidir. Devletin normal yöntemlerle baş edemediği kamu düzenini bozan olayları kontrol edemeği (Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım vb.) durumlarda olağanüstü hal uygulanır.

Olağanüstü hal ülkemizde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ülkenin genelinde yada belli bölgelerde süresi altı ayı geçmemek kaydıyla ilan edilebilmektedir.

Fakat alınan bu karar TBMM tarafından kabul yada reddedilebilmektedir. Olağanüstü hal süresini uzatıp kısaltma yetkisi de meclistedir. Bakanlar kurulu olağanüstü halin süresini her seferinde 4 ay uzatma yada kaldırma talebinde bulunabilir. Olağanüstü hal ilanıyla hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir.www.sanalx.com

Olağanüstü hal uygulamalarının yönetimini ve uygulamasını il valileri yerine getirirler. Olağan hal valilerin işlemlerine karşı açılan davalarda yürütmeyi durdurma verilemez.

Ohal ülkemizde doğu ve güneydoğu bölgelerinde 15 yıla yakın süre uygulanmıştır. Olağanüstü hal valilerinin isimleri şöyledir: Hayri Kozakçıoğlu, Necati Çetinkaya, Ünal Erkan, Necati Bilican, Aydın Arslan ve Gökhan Aydıner’dir.

Sıkıyönetim ile olağanüstü halin farkları, tabii afet, salgın hastalık, ağır ekonomik bunalımlar ve sıkıyönetimi gerektiren hallerin daha hafifinin meydana gelmesi durumlarında ilan edilen olağanüstü halden farklıdır. Sıkıyönetimde yetki askeri makamlarda, olağanüstü halde ise mülki makamlardadır. Olağanüstü halde sıkıyönetim mahkemeleri yoktur.

Sıkıyönetim, sadece maddi düzen ve güvenin sağlanması ile ilgili olduğundan; ülkenin her yerinde değil, yalnız kamu düzeni bozulan bir veya birkaç bölgesinde ilan edilir.

ohal ne demek, ohal ?, ohal ne, ohal nedir
Etiketler: , , , ,

Cevap Yaz